විවිධ අරමුණු ඇතිව විවිධ ප්‍රදේශවලින් නවසීලන්තයට ආ අප එකතු කළ   මාධ්‍යය සංගීතයයි.  සංගීතය, විවිධ වයස්වල විවිධ රැකියා  කරන අප  එකතු කොට එක අරමුණකට ගෙන ආවේ ය. මහනුවරින් ආ මාත්, මිතිලත්, ඉෂානුත් මීරිගමින් ආ නලින් හා මීගමුවෙන් පැමිණි හෂාන් හා රමීශා සමඟ පෑහුණේ සංගීතය නිසාය.

ඔබටත් ‘ටී LOUNGE’ වලින් ආරාධනා…

අපි දැන් නවසීලන්තයේ සිංහල සිංදු වාදනය කරන ‘ටී LOUNGE’  කණ්ඩායම වෙමු. ලංකාවේ සංගීත කටයුතු බොහොමයක් කළ අපි අපේ මැයි දෙවෙනිදා  පළවෙනි ප්‍රසංගය නෙල්සන් (Nelson) හි පවත්වන්නට හැකියාව ලැබු වෙමු . 
නෙල්සන්හි වෙසෙන බොහෝ ලාංකිකයින් සිංහල ගී කිහිපයකින් සතුටු කරන්නට ලැබීම ගෞරවයකි.අපට ඉඩ ලැබෙන පරිදි නවසීලන්තය පුරා සාදවලට යෑමට අපි දැන් 
ලක ලැහැස්ති වෙමින් සිටිමු. ඒ වගේම ඉතාම ඉක්මනින් අපේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝව එළි දක්වන්නට අපි දැන් කටයුතු කරමින් සිටින්නෙමු.

අපේ සංගීතය විඳින්නට අපි ඔබටත් ආරාධනා කරමු. ඔබගේ ප්‍රදේශයේ සාදයකට අවශ්‍යනම් කරුණාකර අපව email මඟින් සම්බන්ධ කර ගන්න. Kinithic@gmail.com ළඟදීම හමුවෙමු…ටී LOUNGE අපි. 

Chamara Fonseka