මෙවර රුබයියාට් හී කව් අතරින් සිංහලට පෙරැළීමට මා තෝරාගත්තේ පහත පැදි පෙළයි. ඔමාර් ඛයියාම් අනුගමනය කළා යැයි අනුමාන කළහැකි ‘ජීවිතය විඳින’ Hedonistic ජීවන රටාව’හා කදිමට ගැලපෙන කවියකි, මෙය.

XIII (5TH Edition)

Some for the Glories of This World; and some

Sigh for the Prophet’s Paradise to come;

Ah, take the Cash, and let the Credit go,

Nor heed the rumble of a distant Drum!

කතෝලික දහම සහ බුද්ධ දර්ශනය මට ඉතා සමීපය. යම් තරමක් දුරට මේ ගැන කියවා ඇතිමුත් අවකාශයක් ලද විටෙක කියවීමට ඇති දෑ බොහෝය. අපි සැවොම එකිනෙකාගෙ ඇදැහිල්ලට අනුව මරණින් මත්තට වෙන දේ ගැන බලාපොරොත්තුවකින් ඉන්නෙමු. බොදුනුවන් මේ සංසාර චක්‍රය ‘නිර්වානයෙන්’ කෙළවර කරගන්නට තතනද්දී, කතෝලිකයෝ මරණින් මතු ‘පාරාදීසියක’ සදා ජීවනය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති. එහෙත් මරණින් මතු වෙන්නේ කුමක්දැයි හරියටම කියන්නට මළාවූ කිසිවෙක් නැවත පැමිණ නැත. එහෙයින්, කුමට තැවෙනුද නොදන්නා හෙටක් ගැන, ජීවිතේ අද දවස නොවිඳ?

අයෙක් සොයා යයි මරණෙන් මතු නිවන,

තවෙකෙක් පතයි පාරාදීසියෙ සුවය,

කිසිවෙක් නොදන්නා මරණෙන් මතු දිවිය,

තැවෙනුයේ කුමට අද දිවියේ රස නොවිඳ?

Chrishantha Wevita

Wellington