රස බර මෙන්ම හරබර විශේෂාංග රැසකින් සමන්විත ශ්‍රීLankanz පුවත් පතේ හතරවෙනි කලාපයේ සියළු වැඩ නිමවා ඇති බව ඔබට සතුටින් දැනුම් දෙමු.

මෙම සති අන්තයේදී බෙදා හැරීම් කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර, ඔබේ පිටපත ඔබේ නගරයේ ඇති ශ්‍රී ලාංකික විහාරස්ථාන වලින් සහ ඇතැම් වෙළඳ සැල් වලින් ඔබට නොමිලයේ ලබා ගත හැක.

“අරගන්න, කියවන්න, රස විඳින්න, ඔබටත් හැකිනම් අපට ලියන්න”. අපේ ලිපිනය editor@srilankanz.co.nz  

ශ්‍රී LankaNZ නවසීලන්තයේ සෑම ප්‍රධාන නගරයකම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් පළවෙන එකම පුවත්පත.

Visit Our website – www.srilankanz.co.nz

Subscribe to our newsletter – https://www.srilankanz.co.nz/p/subscribe-to-our-newsletter.html

Like us on facebook Srilankanz

Subscribe our YouTube channel – https://www.youtube.com/SriLankaNZ

Follow us on Twitter https://twitter.com/Sri_lankaNZ 


_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.