එරබදු මල් පිපෙන කලට
කොහා හඬන බව දැනෙයිද
බක් මහ දැන් අත ලඟ බව
පණිවුඩයම මෙයයි නේද

පොහොටුකාව පිපෙන විටදි
ටුයි හඬ දැන් හුරු නොවෙයිද
වස්සානය නිම වුන වග
හැම සිතටම දැනුන නේද

නිල් කඳු වැටි පෙනෙන දාට
අපෙ ලක්මව ගැන දැනෙයිද
නව ලන්තයෙ රට වටකර
දැන් හුරුවක් වගෙ සිතෙයිද

දෑතේ දස්කම් පෙනෙනා
කැටයම් මෙහි දුටුව නොවෙද
ඔබ මදකට ඇම්බැක්කෙට
හිතෙන් දුවල ගියා නේද

මෝරිඕරි පෙළපත ගැන
ඔබ තවමත් හෙව්වෙ නැත්ද
හෙලයගෙ පැවතුම් හරියට
එයට හරිම හුරු වගේද

සිත නිවනා සොදුරු දිවිය
නව ලන්තයෙ එමට නේද
මගෙ සිරිලක හෙට දිනයක
ඒ ගමනට එකතු වෙයිද

අනූ
24/11/2019
වෙලින්ටන්