පසුගිය මැයි 23 වෙනිදා වල්ගම ශ්‍රී මුනින්දවංස නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ කෝවිඩ්-19 වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින අපේම සහෝදර ජනතාවට පිහිට වීමට ආරාධනා කරන ලෙස ඉල්ලමින් අප විසින් ඔබ වෙත කරණ ලද කාරුණික දැනුම්දීමට ඔබගෙන් ලැබුණු ප්‍රතිචාරය ඉතා ඉහලින් අපි අගය කරමු.ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේ අත්‍යාවශ්‍ය වී ඇති වෛද්‍ය උපකරණ මිළදී ගැනීම සඳහා ආධාර එකතු කිරීම සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් අප විසින් ආරම්භ කරන ලදී.මෙහිදී මෙම ආධාර රැස් කිරීම වැඩි දෙනෙකු අතරට ගෙන යෑමේ අදහසින්, “Give a Little” නමැති වෙබ් අඩවිය හරහා ආධාර රැස් කරන්නට අපි තීරණය කළෙමු.ඒ අනුව මෙම පුණ්‍යක්‍රියාවට සම්බන්ධ වීමට කැමැති ඔබගේ ආධාර පහත දිගුව ඔස්සේ සම්බන්ධ වී ලබා දිය හැකි බව කාරුණිකව ඔබට දැනුම් දෙන අතර, මෙම පරිත්‍යාග සඳහා ලදු පත් නිකුත් කිරීම එම වෙබ් අඩ්විය විසින්ම සිදු කරන බවද දැනුම් දෙනු කැමැත්තෙමු.https://givealittle.co.nz/…/save-lives-of-sri-lanka…මෙහිදී රැස්වෙන සියළුම ආධාර මුදල් වලින් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය උපකරණ මිළදී ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල් වලට එම උපකරණ ලැබෙන්නට සැළැස්වීම නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ භාරකාරත්වය විසින් සිදු කෙරේ.මේ අසීරු අවස්ථාවේ අපි සැවොම එකට එකතු වී ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බේරා ගන්නට කටයුතු කරමු.

නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ භාරකාරත්වය.
ශ්‍රී ලංකාරාමය