මෙවර වෙසක් උත්සවයට සමගාමිව වෙසක් කූඩු තරඟයක් srilankaNZ පුවත්පත මගින් සංවිධානය කර ඇත. එය ළමා (අවුරුදු 15ට) අඩු හා විවෘත ලෙස කාණ්ඩ දෙකකින් සමන්විත වෙයි.
ඔබ ඉදිරිපත් කරන කූඩුව නිර්මාණය කළ ආකාරය හා නිම කළ කූඩුව පිළිබඳ කෙටි වීඩියෝවක් හෝ ඡායාරූප මැයි මස 6 වැනිදාට පෙර අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න. (email – info@srilankanz.co.nz)
හොඳම වෙසක් කූඩු තුන සඳහා ත්‍යාගයක් ලබාදීමට සංවිධායක කමිටුව තීරණය කර ඇති අතර කුඩු තේරීමට විවිධ නගරවල කලාවට සම්බන්ධ විනිශ්ච මණ්ඩලයක් සහභාගි කරගන්නා බවද දැනුම් දෙමු.
ජයග්‍රහකයන් තේරීම මැයි මස 9 වන සෙනසුරාදා…