මගේ සිත ලඟ ගැවස
සොදුරු හැඩ තල මවන
ලොවම එබිකම් කරන
ඔබ සිටියි දොඩමලුව

අපි යනෙන හැම තැනම
හොරෙන් එබිකම් කරන
මිතුරො වෙයි හන්දියේ 
ඇතත් නැතිසේ  සිටින

මනාපය කියනවිට
මිතුරො ටික හනි හනික
පිරුණු සිත කොනක යට
අපි හොයයි ඉතිරි ටික 

රෑ දිවා ඔබ සමග
මෙසේ කල් ගෙවෙන කොට
මට ඇනුම් පද කියයි
ඔබ නිසරු කෙනෙක් වග

ආදරෙයි  වෛරයයි
එක විටම ලැබෙන විට
මට පුදුම ඔබ කෙලෙස
මේ දෙකම විඳිනවද

ආදරෙයි මම නුඹට
අපි පැවතෙනා තුරට
සමු ගන්න දිනයෙ ඔබ
සබඳ මගෙ මූණු පොත 

කවි සිත
15/12/2019


_____________________________________________________

You can make a contribution from as little as $1.

Be part of our story, and help us tell yours.